از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار عید غدیر خم – جشن ولایت چـه دلپذیـر است

جشن ولایت چـه دلپذیـر است
صاحب این عید حیّ قدیر است

بـه خلـق عالم علی امیـر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

بـر همگـان ایـن نـدا مبارک
کمـال دیـن خـدا مبـارک

خطبۀ احمد امر خطیر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی پس از این مرا وزیر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علـی است مولا علی است سرور
علی است هادی علی است رهبر

علی مـدار است علی مدیر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی است والـی علـی است والا
علی اسـت عالـی علی است اعلا

علی خبیر است علی بصیر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

فاتـح بـدر و خندق و خیبر
ختـم رسـل را یـار و بـرادر

از طرف حق علی سفیر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

مـاه کنـار مهـر منیـر است
افضل اعیاد خدا عید غدیر است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *