از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار غدیر خم – ز مصر نور به کنعان دل بشیر آمد

ز مصر نور به کنعان دل بشیر آمد
هلا تمامی پیغمبران! غدیر آمد

به گوش جان علی‌دوستان چو آیۀ وحی
بشارت از طرف داورِ قدیر آمد

علی که نفْس رسول است بر رسول خدا
وزیر بود که بار دگر وزیر آمد

امام عالم خلقت دوباره گشت امام
امیرِ پیشتر از انبیا، امیر آمد

سرود تازۀ روح الامین مبارک باد
نزول آیـۀ اکمـال دین مبارک باد

تبارک الله از این عید، عید خلق و خدا
که حق و باطل از یکدگر شدند جدا

ولادت دگرِ انبیا بوَد این عید
ولادت علی است و ائمه و شهدا

فرشتگان به علی دست می‌دهند که تو
امام و رهبر مایی به غیر تو ابدا!

تمام خلق جهان جن و انس و حور و ملک
نمی‌زنند علی را دگر به نام صدا

تمام خطبه به نام غدیر می‌خوانند
به اتفـاق علـی را امیر می‌خوانند

غدیر گوشه‌ای از حوزۀ نظام علی است
غدیر سکۀ سرخ خدا به نام علی است

غدیر بال و پر شیعه در عروج به حق
غدیر جلوه‌ای از نور مستدام علی است

غدیر مهر قبولی به نامۀ اعمال
غدیر کوثر فیضِ خدا به جام علی است

الا تمام علی‌دوستان شتاب کنید
غدیر آمده راه خود انتخاب کنید

سقیفه بعد غدیر است پیش روی شما
فرشته‌اید و از این دیو اجتناب کنید

سران فتنه مبادا که فتنه انگیزند
سقیفه را به سرِ جملگی خراب کنید

به هوش، بعد پیمبر علی امام شماست
سراب را بگذارید، رو به آب کنید

به ریسمان خداونـد جمله چنگ زنید
خلیل‌وار به شیطان دوباره سنگ زنید

برادر و وصی و لحم و نفْس پیغمبر
قسم به جانِ رسول خدا علی است علی!

امیر خیبر و پیروز «بدر» و مرد «احد»
قسم به دین، همۀ دین ما علی است علی!

مباد همره فرعونیان هلاک شوید
فقط به سوی خدا رهنما علی است علی!

هزار مرتبـه فریـاد زد پیمبـرتان
که ای تمامی عالم علی است رهبرتان

فراریان احد پشت سر نگاه کنید
چگونه حافظ جان پیمبر است علی!

به آن دو تن که ز خیبر گریختند بگو
فرار از آنِ شما، مرد خیبر است علی!

نه آن سه تن، که اگر صد خلیفه بازآیند
پس از رسول همانا که رهبر است علی!

پس از غدیر کند بر خلافتش اقرار
حدیث منـزله و داستانِ یوم‌الدار

علی است بت‌شکن دوشِ خواجۀ دوسرا
علی است یار نبی در کنار غار حرا

علی است شیرِ خروشان روز و عابد شب
علی است همسخن حق و همدمِ فقرا

علی برادر پیغمبر و ابوالحسنین
علی است مظهر دادار و همسرِ زهرا”

علی است تیر خدا از کمان به سینۀ کفر
علی است میر و علمدار محشر کبرا

علی است روز قیـامت قسیـم جنّـت و نـار
علی است حق؟ نه، که حق را علی بوَد معیار

اذان علی است، اقامه علی، قیام، علی است
رکوع، سجده، تشهّد، دعا، سلام، علی است

اگر امام شناسید فاش می‌گویم
قسم به روح همه انبیا، امام علی است

کسی‌که گوش و زبان است وچشم و دست خدا
کسی که کار خدایی کند مدام، علی است

خداست ذکر علی و، علی است ذکر خدا
تمام دین خداوند یک کلام علی است

علی نظام و قوام و امام اسلام است
علی به قول پیمبر تمام اسلام است

علی است جان نبی و نبی بوَد جانش
فزون‌تر از ملک و جن و انس، ایمانش

پیمبران خدا عاشق ابوذر او
فرشتگان خدا خاک راه سلمانش

ز پاکی پدر و مادرم بوَد در دل
محبّتش، پدر و مادرم به قربانش

ملائکند همه عاجز از شناخت او
اگر چه دیده بشر در لباس انسانش

امامِ در همـه اعصار ناشناس علی است
علی‌شناس خدا و خداشناس علی است

وجود را – ابدا- بی‌علی نمی‌خواهم
بهشت را به خدا بی‌علی نمی‌خواهم

اگر تمام شهیدان دهند دسته گلم
به سیدالشهدا بی‌علی نمی‌خواهم

اگر مسیح دوایم دهد به شدّت درد
من از مسیح، دوا بی‌علی نمی‌خواهم

هزار مرتبه گر از عطش فنا گردم
ز خضر آب بقا بی‌علی نمی‌خواهم

خـدا کنـد کف خاکی ز مقدمش باشم
یکی ز حلقه به گوشان «میثمش» باشم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *