از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعر نوحه شهادت امام علی (ع) – ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم

ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم
ای چـاه کـوفه من طرفـداری ندارم

من درغم و در نـاله ام، ای وای ای وای
دادم زکف من لاله ام، ای وای ای وای

زهرای هجده ساله ام، ای وای ای وای
افتاده ام از صبر و تاب، ای وای ای وای

شد بسته دستم باطناب، ای وای ای وای
هستم سلام بـی جواب، ای وای ای وای

علی علی یا مرتضی حیدر حیدر(۳)
*

ای چاه کوفه غیرچشم ترندارم
ای چاه کوفه من دگرسپرندارم

درموجی ازغمها منم، ای وای ای وای
تنهـاتـراز تـنهـا منم، ای وای ای وای

عـلی بـی زهرا منم ـ ای وای ای وای
دشمن پناهم را گرفت، ای وای ای وای

او تکیه گاهم را گـرفت، ای وای ای ای
از من سپاهم را گرفت، ای وای ای وای

علی علی یا مرتضی حیدر حیدر(۳)
*

ای چاه کوفه یارمجروحم جوان بود
یار جـوان من کـمان تر از کمان بود

من جسم خسته شسته ام، ای وای ای وای
من چشم بستـه شسته ام، ای وای ای وای

دست شکستـه ش، سته ام، ای وای ای وای
از دیـده خون افشانـده ام، ای وای ای وای

حـدیث غم را خـوانـده ام، ای وای ای وای
او رفـتـه و مـن مـانـده ام، ای وای ای وای

علی علی یا مرتضی حیدر حیدر(۳)
*

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *